Plannen voor 2019

Beste Hurks Genoten,

Aan het begin van 2019 wensen we u een prachtig nieuw jaar toe waarin we weer van veel architectuurpareltjes hopen te genieten. We hopen dat u daar weer bij zult zijn.

Terugblik op 2018
We hebben een fantastisch jaar achter de rug. Onze plannen om de 40ste sterfdag van Jacques Hurks te herdenken hebben uiteindelijk geresulteerd in een grote tentoonstelling die enorm veel enthousiaste bezoekers heeft getrokken. Verspreid door het jaar werden er rondleidingen, fietstochten, wandelingen, lezingen en een excursie georganiseerd. En voor dit jubileumjaar werden er zelfs speciale Hurks-koekjes gebakken. Daarnaast werd een boek gepubliceerd waarin een beeld geschetst werd van de omgeving waarin Hurks en zijn tijdgenoten leefden. Onze vaste achterban was enthousiast over alles wat we te bieden hadden en bij anderen is de interesse gewekt om zich in het vervolg aan te sluiten bij onze activiteiten. Alles bij elkaar kunnen we dus terugkijken op een succesvol jaar.
Keerzijde van het verhaal is echter dat dit feestje een enorm gat geslagen heeft in ons budget. Ondanks ons streven om per activiteit kostendekkend te werken, blijkt het toch noodzakelijk een financiële reserve achter de hand te hebben voor onvoorziene kostenposten. Bent u bereid ons financieel te ondersteunen, dan zien wij uw incidentele of jaarlijkse vrijwillige gift graag tegemoet op rekeningnummer NL43ABNA0451031938 ten name van Stichting Hurks Genootschap Roosendaal. Daarmee maakt u het ons mogelijk activiteiten te blijven organiseren en u daarover steeds te informeren middels een gratis nieuwsbrief. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Architectuurdocumentaire
Tijdens onze filmavond op 6 december zagen we vier architectuurfilms. Eén daarvan – Het Schip van Wilma Kuijenhoven, zie bijlagen voor toelichting – was enkele weken daarvoor in première gegaan op het Architectuur Film Festival Rotterdam. In die documentaire zagen we vanuit verschillende invalshoeken hoe het inmiddels honderd jaar oude volkswoningbouwcomplex Het Schip in Amsterdam werd gerestaureerd. Begin februari zal die film op dvd beschikbaar zijn. De kosten bedragen € 15. Eventuele verzendkosten € 3. U kunt de film bestellen door een mail te sturen naar onze secretaris via hurksgenootschap@gmail.com.

Hurks-kamer
In ons voorbije jubileumjaar is het duidelijk geworden dat er in de regio een groeiende behoefte is aan informatie over architect Hurks en zijn tijdgenoten en architectuurstromen in het algemeen. Momenteel werken we aan een permanent informatiepunt, dat we later dit jaar hopen te openen in Parrotia. We houden u op de hoogte.

Jac. Hurks op Facebook
Sinds enkele weken is het Hurks Genootschap ook te volgen via Facebook. Like de pagina “Architect Jac. Hurks” en u wordt ook langs die weg op de hoogte gehouden van het laatste nieuws van het Hurks Genootschap en leuke weetjes rond de architect.
Ook op de website Erfgoed Roosendaal is veel informatie over het werk van de architect te vinden.