Nieuwsbrief juli 2009

Nieuwsbrief juli 2009

 

Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van onze activiteiten. Tevens willen we u attenderen op andere evenementen op het gebied van architectuur die uw aandacht verdienen.

 

 

 

 

Thema-avond architectuur

Op 4 februari 2009 organiseerde het Hurksgenootschap een lezing in het gemeentearchief.

Architect Vic Wendel gaf een toelichting op de wederopbouwarchitectuur in Roosendaal kort na de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van een diapresentatie nam hij de toehoorders mee op een tocht door Roosendaal en Wouw. Naast de tentoonstelling daarover die hij verzorgde in het gemeentearchief schreef hij het zeer lezenswaardig en rijk geïllustreerde boekje “Wederopbouw in Roosendaal 1940-1965”, dat via het gemeentearchief te koop is.

Architect en Hurksgenootschap-voorzitter Hugo Groenewegen boeide het publiek met zijn toelichting op de renovatie van de St. Josephkerk, die in 1923 ontworpen werd door architect Jacques Hurks. Groenewegen gaf een uiteenzetting van de herinrichtingsplannen waardoor dit gebouw in de toekomst niet alleen als kerk maar ook als multifunctionele ruimte gebruikt zal kunnen worden.

 

 

 

Excursie Antwerpen

Op 5 april organiseerde het Hurksgenootschap een excursie naar Antwerpen. Daar werd een bezoek gebracht aan de 19de eeuwse villawijk Zurenborg waar de huisvesting van de elite bekeken werd. In de Cogels Osylei, de Waterloostraat en de Transvaalstraat kwamen de 25 deelnemers ogen tekort.

 

 

 

 

Het middagprogramma stond in het teken van de sociale woningbouw. Er werd uitgebreid stilgestaan bij het werk van de Antwerpse architect Braem, een leerling van Le Corbusier. Braem ontwierp in 1950 Het Kiel, een woonwijk voor 800 gezinnen, waarbij hij veel aandacht schonk aan een groene leefomgeving. De moderne woningbouwflats staan op poten omdat Braem van mening was dat de grond eigendom was van de gemeenschap en niemand dus het recht had zich deze toe te eigenen. En door de woonblokken op poten te zetten werd zowel het zicht op de groene omgeving als de doorgang voor voetgangers behouden. Bovendien werd op die manier een besloten gevoel tussen de blokken vermeden. De keukens plaatste hij aan de achterzijde van de woningen aan de galerij, met uitzicht op de speelweide, zodat de moeders toezicht konden houden op hun kinderen.

 

 

 

Vervolgens werd nog een bezoek gebracht aan La Maison Guiette, het enige door Le Corbusier ontworpen woonhuis in België. Tegenwoordig wordt dit huis bewoond door de Vlaamse modeontwerpster Ann Demeulemeester. Het huis werd gebouwd in 1927. De indeling met de keuken beneden en de woonkamer boven was zeer modern voor die tijd.

 

Afsluitend werd met een boottocht over de Schelde de architectuur in het oude havengebied belicht. De deelnemers aan de excursie waren unaniem van mening dat dit initiatief van het Hurksgenootschap voor herhaling vatbaar is.

 

 

 

 

 

 

Geïllustreerde architectuurgids Antwerpen

De panden in de Cogels Osylei en omgeving staan beschreven in het boekje “Op wandel door de belle époque” en is een prima gids voor wie zelf nog eens door Zurenborg wil wandelen. Het boekje is te bestellen door € 15,= te storten op rekeningnummer 45.10.31.938 t.n.v. Hurksgenootschap Roosendaal.

 

Open Monumentendag

Open Monumentendag 2009 is op zaterdag 12 september van 10.00-17.00 uur. Het landelijk thema is “Op de kaart”. Er wordt speciale aandacht gegeven aan markante gebouwen, panden die op een bijzondere plaats staan of die op een andere manier een bijzondere plaats innemen. In het kader van “200 jaar stadsrechten” probeert Roosendaal aandacht te geven aan monumenten die de tijd van Lodewijk Napoleon nog meegemaakt hebben, of die als gevolg van zijn koninklijk besluit konden worden opgericht. Op www.openmonumentendag.nl vindt u t.z.t. een overzicht van de opengestelde panden in Roosendaal.

 

 

Donateurs

Om in haar onkosten te kunnen voorzien is het Hurksgenootschap afhankelijk van donateurs. Uw vrijwillige bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer 45.10.31.938 t.n.v. Hurksgenootschap Roosendaal.