Nieuwsbrief januari 2024

Museumtip
In Amsterdam is momenteel een expositie te zien over architect Michel de Klerk, die beslist een bezoek waard is. Op de website van Museum Het Schip leest u meer daarover.

Bezwaarprocedure sloopvergunning
Aan de Kapellensteenweg 91 in Kalmthout staat Villa Holganza, waaraan ook architect Jacques Hurks heeft bijgedragen. Dat was bij ons niet bekend. Daarmee is dit wel een interessante ontdekking.
Een korte samenvatting van de historie van het pand:
Villa Holganza werd gebouwd in 1873, maar verloor door enkele verbouwingen en renovaties zijn karakteristieke uitstraling. De villa is geen monument of bouwkundig erfgoed, maar staat wel op de lijst van waardevolle gebouwen van de gemeente Kalmthout. Die lijst dateert uit 2016 en omvat 96 woningen. Aansluitend aan de linker gevel van de villa staat het voormalig bankgebouw van de familie Standaert, naar een ontwerp van Vergouwen & Hurks, oorspronkelijk laagbouw uit 1923.


Florent Standaert kocht de villa in 1919 en woonde er tot zijn overlijden in 1926. Van 1921 tot 1926 was hij burgemeester van Kalmthout. Zijn vrouw, Maria van Hasselt, zette na zijn overlijden de bank voort. In 1934 voegde Jacques Hurks een verdieping toe aan het bankgebouw.
Een projectontwikkelaar en architectenbureau uit Kalmthout hebben nu het plan opgevat de villa te slopen en op die plaats een complex met 14 appartementen te bouwen in interbellumstijl. Samen met enkele tegenstanders uit de omgeving heeft het Hurks Genootschap een bezwaarschrift ingediend tegen de sloop. Dat heeft ertoe geleid dat de gemeente Kalmthout de sloopvergunning geweigerd heeft. Tot nu toe is het echter nog niet duidelijk of er een hoger beroep volgt.

Excursie
Na de succesvolle excursie van afgelopen jaar naar Rotterdam (Van Nellefabriek en het tuindorp Heijplaat) zijn we weer plannen aan het maken voor een vervolg. Zodra we een datum en reisdoel hebben vastgesteld brengen we u daarvan op de hoogte.

Daarnaast willen we graag weer een lezing of filmavond gaan organiseren. Er borrelen al wat ideeën op, maar suggesties zijn altijd welkom.

Financiën
Van de Rabo Club Support hebben we een donatie van € 210,28 mogen ontvangen. We willen graag iedereen bedanken die een stem op ons heeft uitgebracht. Hiermee kunnen we in ieder geval de maandelijkse bankkosten dekken en hebben we alvast een begin om een volgende activiteit voor te bereiden.
We willen graag zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met het werk van architect Hurks. Om die reden vragen we geen lidmaatschapsbijdrage. Maar om meer activiteiten te kunnen realiseren hebben we behoefte aan wat meer financiële armslag. Draagt u onze organisatie een warm hart toe, dan zouden we het bijzonder waarderen een bijdrage te ontvangen op IBAN NL43 RABO 0340 8841 50 ten name van stichting Hurks Genootschap Roosendaal. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Ons adressenbestand
Als architectuurliefhebber hebt u ongetwijfeld meer gelijkgestemden in uw familie- of kennissenkring. Stuur deze nieuwsbrief gerust naar hen door. Ook zij zijn van harte welkom om aan te sluiten bij onze activiteiten. Met steeds meer pensionado’s in ons adressenbestand zouden we het leuk vinden ook de jongere generatie te mogen begroeten, zodat het erfgoed van Jacques Hurks levendig gehouden wordt. Wie in het vervolg ook onze nieuwsbrief wil ontvangen mag zich daarvoor aanmelden door een mail te sturen naar hurksgenootschap@gmail.com.

We wensen u een mooi jaar toe en hopen u weer te zien bij onze activiteiten in 2024.