Nieuwsbrief januari 2023

Beste Hurksgenoten,
 
Het Hurks Genootschap wil u graag een mooi 2023 toewensen met veel ruimte voor nieuwe ervaringen op het gebied van cultuur en architectuur. We hopen dat weer samen met u te mogen beleven.
Natuurlijk realiseren we ons dat we vrij laat zijn met onze nieuwjaarswensen, maar ze zijn daarom niet minder gemeend!

● 

Hugo Groenewegen en de Hurks-kamer
In onze Hurks-kamer in Parrotia missen we de aanwezigheid van onze voorzitter Hugo Groenewegen, die afgelopen zomer overleed. Om hem te eren hebben we zijn foto én zijn hoed toegevoegd aan de vitrinekast.
De Hurks-kamer wordt ook regelmatig door andere organisaties gebruikt voor vergaderingen, maar buiten die tijden bent u van harte welkom om er een kijkje te nemen. De deur staat altijd open. 

● 

Museumtip
Museum Het Schip in Amsterdam laat in de tentoonstelling ‘Indonesië en de Amsterdamse School’ zien welke invloed de bouw- en sierkunst uit het toenmalige Nederlands-Indië heeft gehad op onze Amsterdamse School. Een tentoonstelling die beslist een bezoek waard is: https://www.hetschip.nl/bezoekers/activiteiten/indonesie-en-de-amsterdamse-school

Excursie
Het is al lang erg rustig geweest. Na onze succesvolle excursie naar Amsterdam in 2018 hebben we nog een lezing, een filmavond en meerdere architectuurwandelingen georganiseerd, maar een grote activiteit was in de afgelopen jaren lastig te realiseren. Maar we hebben niet stilgezeten. Achter de schermen worden weer plannen gemaakt voor een dag in het komende voorjaar met nieuwe architectuurervaringen.  

Onze plannen zijn nog niet helemaal concreet. Op dit moment onderzoeken we drie mogelijkheden: Dordrecht, Rotterdam en ‘s-Hertogenbosch. We zijn nog bezig met de invulling van het programma.

Het zal u niet ontgaan zijn dat in de afgelopen jaren de tarieven van vervoersbedrijven en horecagelegenheden explosief gestegen zijn. Dat maakt ook een excursie aanzienlijk duurder. Met de huidige tarieven van busvervoer, entreegelden, gidsen en lunch moeten we zeker rekenen op een prijs van ongeveer € 90 per persoon. Dit op voorwaarde dat er voldoende aanmeldingen komen om de huur van de bus rendabel te maken. Voordat we definitieve afspraken gaan maken willen we daarom onderzoeken of er voldoende belangstelling is om mee te gaan én om een hogere eigen bijdrage te betalen om de dag kostendekkend te kunnen afsluiten.  

Gaat u mee? Wilt u ons dat dan uiterlijk vrijdag 3 februari per mail laten weten, onder vermelding van het aantal personen. Bij voldoende respons gaan we de plannen verder uitwerken.

Met vriendelijke groet,

Hurks Genootschap Roosendaal