Nieuwsbrief april 2008: Informatieavond en expositie april 2008

Beste Hurksgenoten, 

Op maandagavond 7 april organiseerde de gemeente Roosendaal

een informatieavond in Parrotia (Oude Markt, Roosendaal). De avond

was bedoeld voor de eigenaren van de 150 panden die, onder voorbehoud

van de procedure, aan de gemeentelijke monumentenlijst zullen worden

toegevoegd. De opkomst onder de nieuwe monumentenbezitters was hoog. 

Het bestuur van het Hurksgenootschap was door wethouder Steven

Adriaansen uitgenodigd, om vanuit het perspectief van ‘ervaren’

monumentenbewoners de bezoekers van de avond te informeren. Hugo

Groenewegen, onze voorzitter, heeft een kort praatje gehouden dat goed

ontvangen werd. 

Een andere bijdrage van het Hurksgenootschap aan deze avond was een 

expositie over Hurks. In de hal van Parrotia zijn een aantal ezels met

informatiepanelen opgesteld. De foto’s en beknopte informatie over Hurks

en de Amsterdamse School is nog een aantal weken te bezichtigen. Een

kleine tentoonstelling, maar voor Hurksgenoten zeker de moeite waard! 

Dus: als u een keer in de stad bent, of toevallig toch naar de ‘bieb’ moet,

bekijk dan even de Hurks-expositie in de hal van Parrotia op de Oude Markt in Roosendaal! 

De expositie is er nog tot eind april 2008 

Groeten, 

Bestuur Hurksgenootschap