Nieuws uit Uden

 

 

 

Nieuwsbrief december 2013

Nieuws uit Uden

Enkele weken geleden werden we getrakteerd op een leuke ontdekking die we u niet willen onthouden.

De Heemkundekring in Uden maakte melding van de vondst van een gevelsteen, gedateerd 1 juli 1932 en afkomstig uit Huize Sint Jan. Dit complex, in de volksmond “Sint Jansgesticht” genoemd, werd gebouwd in 1932 naar een ontwerp van Jacques Hurks en herbergde het klooster van de zusters Carolus Borromeus met een ziekenhuis en weeshuis.
In 1991 werd het gesloopt, maar de gedenksteen die in de gevel was aangebracht is wel bewaard gebleven. Niet zo lang geleden dook die weer op. Het bijzondere aan deze steen is, dat er een holle ruimte in de bovenkant zit die, onzichtbaar vanaf de buitenkant, in de gevel ingemetseld is geweest. Dat riep vragen op en was voor de Heemkundekring aanleiding om contact op te nemen met het Hurksgenootschap.

   

Navraag bij onze Hurks-kenner Jan van den Bouwhuijsen leerde ons, dat dit een gebruik is dat bij officiële gebouwen toegepast wordt. De holle ruimte is bedoeld om het gebouw een tijdsbeeld mee te geven. Zo’n tijdsbeeld bestaat doorgaans uit een oorkonde met een plechtige tekst die informatie bevat over het gebouw en de hoogwaardigheidsbekleders die bij de bouw betrokken zijn geweest. Ook worden er wel munten en postzegels uit het bouwjaar bijgevoegd. Deze informatie voor de overlevering wordt vaak verpakt in een loden koker. In het geval van Uden is er van de inhoud echter niets meer gevonden. We hebben de Heemkundekring daarom geadviseerd navraag te doen bij gemeentearchief of het archief van de kloosterzusters.
Dat er ooit werk van Hurks in Uden gestaan heeft, was bij het Hurksgenootschap en ook bij Jan van den Bouwhuijsen niet bekend. Maar aangezien onze architect oorspronkelijk uit Vught kwam, is het ook niet onwaarschijnlijk dat er meer werk van zijn hand in die regio staat.
Leuke bijkomstigheid in dit geval is dat de tipgever, de heer Jan Versantvoort, vier jaar les gehad heeft van Jacques Hurks. Aan de academie voor Beeldende en Bouwende Kunsten in Tilburg volgde hij van 1951 tot 1955 de opleiding “Voorbereidend Architect”. Het vak Bouwmaterialen werd daar gegeven door Jacques Hurks. Versantvoort herinnert zich zijn docent als vakbekwaam en met gevoel voor humor.

Met dank aan Jan Versantvoort voor het verhaal en de foto’s gevelsteen en voor- en achterzijde Huize Sint Jan.

Met deze informatie gaan wij het nieuwe jaar in. We hopen u ook in 2014 weer te ontmoeten bij onze activiteiten. Op het programma staat in ieder geval een excursie naar Zuid-Holland en een culturele week op de Buisse Heide.
We houden u op de hoogte.