Interactieve website Amsterdamse School

 

 

Nieuwsbrief maart 2014

 

Digitaal platform Amsterdamse School

 

Goed nieuws voor iedereen die geïnteresseerd is in de Amsterdamse School. Op initiatief van museum Het Schip is het digitale platform Wendingen ontwikkeld. U vindt dit op de website www.amsterdamse-school.nl.

Dit medium is de hedendaagse versie van het gelijknamige kunsttijdschrift dat tussen 1918 en 1931 verscheen en richt zich, evenals zijn voorloper, niet alleen op architectuur van de Amsterdamse School, maar biedt ook ruimte voor beeldende en toegepaste kunst die daarmee verwant was, zoals woningstoffering, typografie en straatmeubilair.

De website is er niet zomaar één. Het is een interactief platform. Bezoekers worden uitgedaagd hun bijdragen te leveren. Wie een object kent, waar dan ook in het land, kan daarvan foto’s en een beschrijving toevoegen, zodat ook uitingen van de Amsterdamse School, die tot nu toe bij het grote publiek onbekend waren, naar buiten worden gebracht.

 

 

 

Een eerste begin is al gemaakt. Maar, zoals bestuurslid Wim Jacobs van museum Het Schip het verwoordde in zijn openingstoespraak, “het overzicht is niet compleet en zal dat ook nooit worden, dus er is altijd een reden om de website opnieuw te bezoeken. Het is de bedoeling dat op dit digitale platform de gebruikers informatie uitwisselen en met elkaar in discussie gaan, zoals dat in de vorige eeuw in het tijdschrift Wendingen gebeurde. We kunnen ons daar niet mee meten, maar wel aan spiegelen. Op die manier kan dit medium dan gaan fungeren als centraal informatiepunt voor iedereen die geïnteresseerd is in De Amsterdamse School.”

Hoewel de bouwstijl zich aanvankelijk concentreerde in en rond Amsterdam, is die ook verder in het land verspreid. Met name in West- en Midden-Brabant was architect Hurks de grote vertegenwoordiger van deze stijl. Dankzij de samenwerking tussen museum Het Schip in Amsterdam en het Hurksgenootschap in Roosendaal is West-Brabant meteen vanaf de eerste dag geen blinde vlek meer op de landkaart van de website en krijgen de bouwwerken van Hurks ook de landelijke bekendheid die ze verdienen.

 

 

De officiële lancering van de website op 6 maart vond, heel toepasselijk, plaats in het Scheepvaarthuis in Amsterdam. Dit voormalig kantoorgebouw werd vanaf 1913 gebouwd in opdracht van zes rederijen en staat bekend als de eerste uiting van de Amsterdamse School. Tegenwoordig is het in gebruik als hotel. Met de eerste excursie van het Hurksgenootschap in 2007 brachten we hier een bezoek.

 

, , , , ,