Sociale woningbouw van de Amsterdamse School in Parrotia

 

 

 

Nieuwsbrief april 2014

Tentoonstelling over sociale woningbouw van de Amsterdamse School in Parrotia

“Wonen in verbeelde idealen” is de titel van de door Nederland en Rusland rondreizende tentoonstelling over sociale woningbouw in de stijl van de Amsterdamse School. Tot eind april is de presentatie te zien in de hal van de bibliotheek aan de Markt 54 in Roosendaal.
Bij de tentoonstelling hoort een tweetalige rijk geïllustreerde catalogus. Die is à € 15,= beschikbaar in de bibliotheek.

Wonen in Verbeelde Idealen

Toelichting bij de tentoonstelling:

De Russische versie van deze tentoonstelling heeft in het kader van het Nederland-Rusland jaar 2013 al twee edities achter de rug, in Kemerovo en in Moskou. De Nederlandse versie beleeft dankzij het Hurksgenootschap haar primeur in Roosendaal. De tentoonstelling laat zien hoe in de jaren twintig van de vorige eeuw in beide landen mooie arbeiderswoningen gebouwd werden.

Kort na de Russische Revolutie voelde links georiënteerd Nederland zich geroepen Rusland te helpen. In hun visie hadden ook arbeiders recht op comfortabele woningen van goede kwaliteit. Onder de idealisten waren de Nederlandse ingenieur Sebald Rutgers (1879-1961) en de architect Han van Loghem (1881-1940). Van Loghem had in Nederland zijn sporen al verdiend in de sociale woningbouw met Tuinwijk-Zuid in Haarlem en Betondorp in Amsterdam. In Rusland ging hij bouwen in baksteen, in tegenstelling tot de daar traditionele bouwwijze met veel hout. Bovendien introduceerde hij er ingenieus geschakelde energiezuinige woningen, een systeem dat tot dan toe in Rusland niet bekend was. Die vorm leidde er tot de bijnaam “worstenhuisjes“.

De woningen die Van Loghem in 1926 en 1927 in de stad Kemerovo bouwde, staan er nog steeds. Zij worden beschouwd als uniek Nederlands-Russisch gedeeld erfgoed. Momenteel zijn ze sterk onderhevig aan verval. Daarom worden er sinds enkele jaren door lokale en Nederlandse deskundigen plannen ontwikkeld voor restauratie en hergebruik. Deze tentoonstelling moet ertoe bijdragen daar de aandacht op te vestigen.

jn