Nieuwsbrief januari 2016

Afscheid van Jan van den Bouwhuijsen
Toch nog onverwacht hebben we vorige week afscheid moeten nemen van Jan van den Bouwhuijsen. Als kenner van het erfgoed van Jac Hurks was Jan nauw betrokken bij ons genootschap. Hij was een trouw deelnemer aan onze excursies en andere bijeenkomsten en leverde zijn waardevolle bijdragen aan rondleidingen. Op onze website een korte terugblik op het leven van Jan.
We gaan hem missen!

 

Vooraankondiging excursie
Het programma is nog niet helemaal rond, maar toch willen we u nu alvast wijzen op onze komende excursie.
Noteer alvast de datum: zondag 3 april.
Zoals het er nu uitziet komen we hoogstwaarschijnlijk uit op een bijdrage van € 45,= per persoon.
Ons reisdoel voor die dag wordt de omgeving van Mechelen. Nadere details volgen binnenkort, maar wie zich alvast wil oriënteren kan eens een kijkje nemen op de websites van twee programmaonderdelen voor die dag:
Het Ursulinenklooster in Waver, waar veel verschillende bouwstijlen samenkomen en het Tegelmuseum Hemiksem met unieke keramiekpanelen.

 

Tentoonstelling Amsterdam
Vanaf 9 april is in het Stedelijk Museum in Amsterdam de expositie “Wonen in de Amsterdamse School” te bezoeken.
Eerder deden we al een oproep om met fotomateriaal hieraan een bijdrage te leveren. Sommigen van u deden dat al. Nog steeds is het mogelijk foto’s en andere informatie aan te leveren. Dat kan via het Hurks Genootschap, of door rechtstreeks contact op te nemen met het museum.

, , , ,