Excursie zondag 3 april

Nieuwsbrief maart 2016
Beste Hurksgenoten,

Het programma voor de komende excursie is rond. Zoals al eerder aangekondigd zetten we op zondag 3 april koers naar het Vlaamse land. Ons reisdoel is het gebied tussen Antwerpen en Mechelen.
We verzamelen die dag bij het Norbertuscollege, vanwaar de bus om 8.30 uur vertrekt. Rond 18.00 uur verwachten we weer in Roosendaal te zijn.

De kosten voor deze dag bedragen € 47,50 per persoon.
Busreis, gidsen, koffie, lunch en afsluitend drankje zijn hierbij inbegrepen.
Aanmelden kan tot en met 25 maart door dit bedrag over te maken op rekeningnummer NL43ABNA0451031938 t.n.v. Hurks Genootschap Roosendaal.
De dag zal er als volgt uitzien:
8.30 vertrek vanuit de Lyceumlaan.

Om 9.45 uur worden we in Sint-Katelijne-Waver ontvangen met koffie met warme appeltaart.

Een korte wandeling brengt ons naar het Ursulinenklooster. In de vorige eeuw was hier een katholiek meisjespensionaat gevestigd. Adellijke families van over de hele wereld lieten hun dochters hier een goede opleiding volgen. Dat verklaart waarom het gebouw ook mogelijkheden biedt de ouders een aangenaam verblijf te bezorgen. Dit klooster staat bekend om de diversiteit aan bouwstijlen, waarmee de ordezusters wilden laten zien dat zij kennis hadden van bouwkunst. Hoogtepunt is de wintertuin in Art Nouveau-stijl.
De functie van pensionaat bleef tot 1990 bestaan. Sindsdien biedt de school onderwijs voor 1600 jongens en meisjes uit de regio.
Gidsen zullen ons in een rondleiding van ongeveer een uur inwijden in de geschiedenis van het klooster.

Ursulinenklooster   Sint Katelijne Waver. Sint Ursula Instituut, Wintertuin. Presentatie boek geschiedenis Klooster, Auteur Mario Baeck 355761

Per bus vertrekken we daarna naar het nabij gelegen Duffel, waar ieder op eigen gelegenheid het spoorwegfort kan bezoeken.
Fort Duffel werd gebouwd in 1886 als onderdeel van een fortengordel rond Antwerpen en had als doel de spoorlijn tussen Antwerpen en Brussel te beschermen.
Een permanente tentoonstelling belicht het verleden als kazerne en de huidige ontwikkeling van flora en fauna rond het fort. Tegenwoordig overwinteren vleermuizen in de ondergrondse gangen.

De app Walls & Gardens (selecteer de tour “Fort Duffel”) geeft beeld- en geluidsfragmenten voor een interactieve wandeling.
We lunchen in de voormalige slaapzalen van de soldaten. Jongeren met een autismespectrumstoornis krijgen hier de gelegenheid werkervaring op te doen.

DSC03256
Voor het middagprogramma gaan we naar het Tegelmuseum in Hemiksem in de voormalige Sint Bernardusabdij. Al in de 13de eeuw werd hier door de broeders de basis gelegd voor de baksteenindustrie. Toen daar omstreeks 1900 door de Gilliotfabriek de productie van keramische wand- en vloertegels aan werd toegevoegd kreeg de economie in het gebied een flinke impuls. De fabriek leverde niet alleen kwalitatief goede wand- en vloertegels, maar ook een unieke collectie artistiek hoogstaande tegeltableaus naar ontwerp van Joseph Roelants, die het dorp wereldfaam bezorgden. Tot 1977 was de keramiekfabriek operationeel.

tegelmuseum Hemiksem Gilliot     tegelmuseum Hemiksem

Een gids begeleidt ons bij een wandel- en bustocht langs de Gilliotroute met keramiekpanelen. Onderdeel van deze rondleiding is een bezoek aan het St. Petrus- en Paulusgesticht uit 1931. Aan het interieur is duidelijk af te lezen dat de tegelfabrikant hier hoofdsponsor was.

Naar goed Hurks Genootschapgebruik sluiten we af met een drankje, alvorens we weer in de bus stappen.

We hopen u te zien op 3 april!

, , , , , , , ,